top of page

ניסיון מקצועי בגריאטריה:

רופאה בכירה, מחלקת שיקום, מרכז גריאטרי "שהם" פרדס חנה.

מעבר בחינת שלב א' ( בהצטיינות) ושלב ב' בגריאטריה.

התמחות במרכז גריאטרי "שהם" פרדס חנה.

 

יריד הר"י לבחירת התמחות רפואית

מסלול התמחות ברפואת משפחה:

מתמחה מצטיינת ברפואת המשפחה מטעם איגוד רופאי המשפחה בישראל .

התמחות ברפואת המשפחה  במסגרת המחלקה לרפואת המשפחה, צה"ל.

 

שירות צבאי:

ראש מדור רפואת אנשי הקבע של חיל הים  ומפקדת מרפאת אנשי הקבע של זירת צפון , חיל הים. דרגת רס"ן.

ראש מדור רפואה פעילה חיל הים, בסיס מטכ"ל, ת"א- תפקיד מנהלתי העוסק באיכות רפואה, ניהול סיכונים, רפואה תעסוקתית ובקרה תקציבית של כלל מרפאות חיל הים.

קצינת רפואה, בה"ד חיל הים , חיפה. תפקיד רופא ראשוני בבסיס טירונים וקורסים, רופאה מצטיינת פיקודית.

השכלה אקדמית:

קורס פיתוח סגל בחינוך רפואי ברפואת המשפחה , ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת ת"א.

קורס הוראה למדריכים צעירים, המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית.

לימודי המשך ברפואת המשפחה, אוניברסיטת ת"א.

סטאז' ברפואה, בי"ח רמב"ם, חיפה,סטאז'רית מצטיינת.

לימודים באוניברסיטת תל אביב לתואר ד"ר ברפואה, במסגרת העתודה האקדמית.

 

רשיונות:

רשיון לעסוק ברפואה מס' 1-34361

רשיון רופא מומחה ברפואת המשפחה 1-30069

רישיון רופא מומחה בגריאטריה 1-4075

כיתת לימוד באוניברסיטה

רקע בהדרכה והנחיית קבוצות:

 

רכזת פרויקט הכשרת מדריכים בגישת הראיון המוטיבציוני לרופאי משפחה בישראל, 2015. הודרכו 140 רופאי משפחה בקורס בסיס, ו 110 רופאים בסדנא שהועברה ע"י פרופ' רולניק מייסד הגישה.

מרצה בקורס גריאטריה לרופאי משפחה, לימודי המשך למתמחים ברפואת המשפחה, הפקולטה לרפואה, טכניון.

רכזת הדרכת סטודנטים בסבב גריאטריה, בי"ח גריאטרי שיקומי "שה"ם", פרדס חנה, הפקולטה לרפואה, טכניון.

מדריכת סטודנטים בשנים קליניות בסבב גריאטריה, בי"ח גריאטרי שיקומי "שה"ם", פרדס חנה, הפקולטה לרפואה, טכניון.

רכזת בקורס לאורחות חיים ותזונה , בי"ס ללימודי המשך , אוניברסיטת ת"א .

רכזת ומרצה בקורס אורחות חיים ותזונה, לימודי המשך, הפקולטה לרפואה,  טכניון.

 

מדריכה בקורס משפחה וקורס תקשורת , במסגרת לימודי תעודה רפואת המשפחה, ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב.

 

מנחת קבוצת המתמחים – היבטים רגשיים ופסיכוסוציאלים בעבודת רופא המשפחה, המחלקה לרפואת המשפחה, צה"ל.

הרצאות, חניכה אישית, הדרכה  ובוחנת רופאים צבאיים בקורס רופאים , קורס רופא ימי, בקורס חינוך רפואי מתקדם של חיל ברפואה ובקורס אע"צים .

מנחת סדנאות במרכז מס"ר, בי"ח תל השומר , בסימולציות בנושא תקשורת רופא-חולה, לרופאים צבאיים ורופאים מהמרכז הרפואי הלל יפה.

הרצאות לאחיות בקורס הסבת אקדמאים, במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה.

מנחת קבוצות לגמילה מעישון, צה"ל.

 

פעילות מקצועית נוספת:

חברה בחוג לגריאטריה, הפקולטה לרפואה, טכניון, חיפה.

ממקימי החוג לאורחות חיים של איגוד רופאי המשפחה וחברה מן המניין בחוג.

חברה מן המניין בועדת האתיקה של חיל הרפואה,צה"ל

חברה בועדה המדעית של כנס "40 שנות תזונה בישראל".

חברה בועדה המארגנת של הכנס השנתי של  "עמותת עתיד" כנציגת איגוד רופאי המשפחה.

 

כנסים:

" קבוצת הבלינט הראשונה לרופאים גריאטרים", כנס החורף של איגוד הגריאטריה,חיפה, ישראל.

"אורחות חיים בגיל השלישי" – הכנס הראשון לרפואת אורחות חיים, אילת, ישראל.

 אסטרטגיות לבניית חוסן לרופאים לפי עקרונותBASICS"", הכנס השנתי של איגוד רופאי המשפחה, חיפה, ישראל.

 

 

bottom of page