top of page

הרצאות:

ההרצאות נבנו מתוך שילוב של נסיון אישי וידע אקדמי.

לפני מתן הרצאה אני מתאימה את התוכן לקהל, לצרכיו, לניסיונו, לציפיותיו ולשפתו. חשוב לי להעביר את התוכן  באופן אינטראקטיבי תוך שילוב הקהל באופן פעיל ושימוש בטכנולוגיה והפעלות. 

 

סילבוס הרצאות:

 • לא יוצאים לפנסיה: לשמור על אורח חיים בריא בגיל השלישי

 • תזונה בגיל השלישי

 • איזון סוכרת בגיל השלישי

 • שיקום בגיל השלישי ( לסטודנטים לרפואה ומתמחים)

 • גישת הראיון המוטיבציוני: הרצאת מבוא.

 • בריאות הרופא ,מניעת שחיקה וחוסן- על פי עקרונות הBASIC , איגוד רופאי המשפחה הקנדי, בשיתוף פעולה עם ד"ר מיכאל קאופמן ( קנדה) .

 • שיחה בגובה העיניים עם מומחית בגריאטריה ובני משפחה מטפלים - שיחה פתוחה של שאלות ותשובות בנושאים שונים הקשורים בהזדקנות ותמיכה בקשיש. 

 

adva giving a lecture

קורסים וסדנאות:

את הקורסים והסדנאות אני מעבירה באוניברסיטת תל אביב, בכנסים של איגוד רופאי המשפחה ובמסגרות פרטיות.

הקורסים מיועדים לרופאים ולצוות פרא רפואי.

כל קורס נבנה באופן המותאם לקהל, לצרכים, ומתוך רצון להוות חלק מהחינוך הרפואי המתמשך.  

 

סילבוס קורסים:

גישת הראיון המוטיבציוני: קורס בסיסי, קורס למדריכים, סדנאות ומפגשי תרגול בגישה.

רפואת אורחות חיים לסטודנטים ולמתמחים ברפואת המשפחה, לפי הסילבוס של החוג לרפואת אורחות חיים של איגוד רופאי המשפחה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר:

 • Family physicians prescribing lifestyle medicine: feasibility of a national training programme

 • השפעת קורס בגישת הראיון המוטיבציוני על ידע, עמדות ומיומנות של רופאי משפחה בגישה.

 • קבוצת "בלינט" הראשונה לרופאים גריאטרים בישראל

 • השפעת קורס ברפואת אורחות חיים על ידע, עמדות ומיומנות רופאי משפחה.

סדנת מדריכים בגישת הראיון המוטיבציוני
bottom of page