top of page

מהו מקרה הדורש ייעוץ גריאטרי והערכה גריאטרית כוללנית:

כל אדם מבוגר אשר סובל מריבוי מחלות.

כל אדם מבוגר המטופל ביותר מחמש תרופות.

כאשר חל שינוי במצבו התפקודי- נזקק לעזרת הזולת.

כאשר חל שינוי קוגנטיבי ( חשיבתי, ירידה בזכרון) , שינוי במצב הרוח ( דיכאון, חרדה).

לאחר אשפוז של אדם מבוגר בבית חולים.

במקרה של צורך במיצוי זכויות סוציאליות ( חוק סיעוד, העסקת עובד זר וכו').

אדם מבוגר אשר נדרש להערכה לצורך חידוש רישיון נהיגה.

אדם מבוגר אשר מהווה מטפל עיקרי לבן זוג חולה.

אדם מבוגר השוקל לבצע שינוי בחייו ( התחלת פעילות גופנית, שינוי תזונתי, שינוי מקום מגורים כגון מעבר לדיור מוגן )

אדם מבוגר אשר מעוניין לדון ולמלא ייפוי כוח רפואי (קישור) וזקוק להכוונה ומידע לגבי הסעיפים השונים. .

 

לפני שבאים לפגישת ייעוץ:

טרם קביעת הביקור בבית המטופל תיערך שיחת טלפון מקדימה בה אברר את המידע הראשוני הנדרש ואעריך האם המטופל אכן זקוק להערכה גריאטרית כוללנית. במידה ומדובר בצורך אחר אפנה את המטופל לגורם המטפל המתאים.

לאחר שיחת ההיכרות הטלפונית יקבע תאריך לביקור בבית המטופל או במרפאתי בזיכרון יעקב.

 

elderly couple looking at black and white photo

מה צריך להכין לביקור עימי כרופאה גריאטרית?

על מנת שההערכה הגריאטרית תהיה מלאה רצוי להביא את המסמכים הבאים:

סיכום מצב רפואי ( ניתן לבקש מרופא המשפחה).

רשימת תרופות עדכנית.

רשימת תרופות שהופסקו.

בדיקות דם אחרונות ( כולל ספירת דם, כימיה מלאה כולל אלבומין, תפקודי כבד, תפקודי כליה, תפקוד בלוטת התריס, ויטמין B12, ויטמין D, חומצה פולית, פריטין, המוגלובין מסוכרר Hba1C לחולי סוכרת).

תרשים אק"ג

הדמיות שבוצעו ( לדוגמא CT מוח, צילומי חזה, אקו לב, הולטר)

ייעוצים של רופאים מקצועיים שנעשו לאחרונה ( קרדיולוג, נוירולוג, פסיכיאטר, גסטרו וכו')

סיכום אשפוזים (במידה והיו)

ייעוץ גריאטרי קודם (במידה והתקיים)

פרטי קשר של רופא המשפחה המטפל (טלפון, פרטי המרפאה)

 

מי כדאי שיהיה נוכח בביקור?

במהלך הביקור כדאי שיהיו נוכחים פרט למטופל גם המטפל העיקרי, בני המשפחה הקשורים אליו ביותר ומעורבים בטיפול בו,
אם יש עובד זר או מטפל קבוע, וכל אדם אחר אשר המטופל מעוניין בנוכחותו.

 

כיצד ביקורי כרופאה גריאטרית מתנהל?

הבדיקה כוללת תחומים שונים וביניהם:

שיחת הכרות עם המטופל והמטפלים העקריים.

בדיקת הסביבה הביתית- בטיחות, נוחות, התאמה למצב הרפואי.

בדיקת התיק הרפואי- כולל אבחנות, רשימת תרופות, רגישויות, בדיקות ובירורים שבוצעו.

בדיקה גופנית מלאה. כולל בדיקת חושים- שמיעה, ראייה.

בדיקת מצב תפקודי ( יכולת אכילה, לבוש, מעברים, ניידות, רחצה ).

דגש מיוחד ניתן לנושא ההליכה והיציבות.

בדיקת מצב נפשי (מצב הרוח)

בדיקת מצב קוגניטיבי (יכולת החשיבה, זיכרון, פתרון בעיות, יכולת כתיבה, קריאה, יכולת שפה)

בדיקת שיפוט (תובנה למצב, יכולת הבחנה במצבי סכנה וכו')

בדיקת המערכת החברתית משפחתית התומכת.

בדיקת זכויות ומיצוי זכויות ביטוחיות.

 

לאחר ביקורי כרופאה גריאטרית:

כשבוע לאחר הביקור, דו"ח הייעוץ יהיה מוכן ובו סיכום של הביקור כולל רשימת המלצות.

את הדו"ח ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל.

ניתן לקבל את הדו"ח בקליניקה במסגרת פגישה נוספת.

את הדו"ח מומלץ להעביר לרופא המשפחה לצורך מעקב וביצוע ההמלצות.

ניתן להגיש את הדו"ח לצורך מיצוי זכויות לביטוח הלאומי, לועדת התביעות, למשרד הפנים לאישור העסקת עובד זר וכו' בהתאם להמלצות.

 

בתום הגשת דו"ח הייעוץ אהיה זמינה להמשך תמיכה בטלפון במהלך החודשים שלאחר הגשת הדו"ח.

 

bottom of page