top of page

מהי גריאטריה?

התמחות ברפואה העוסקת באוכלוסיית האנשים המתבגרים מעל גיל 65 שנים.

מטרת הרופא הגריאטר היא לראות את האדם המזדקן כמכלול ולעזור למטופל לנהל את אורח החיים הבריא ביותר והתפקודי ביותר על אף ההשפעות של תהליך ההזדקנות ומחלות כרוניות.

הרופא הגריאטר לרוב ייעזר בצוות רב מקצועי להשגת מטרה זו, הצוות יכלול מטפלים מתחום הסיעוד, פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת, פסיכולוג, עובד סוציאלי וגרונטולוג.

 

רופא מומחה בגריאטריה בישראל נדרש לסיים ארבע שנות התמחות ובסיומן לעמוד בהצלחה בבחינות הסמכה.

 

oil painting of elderly couple
מהו ייעוץ גריאטרי?
במסגרת ייעוץ גריאטרי מתבצעת הערכה של התחומים:
  • סקירת מצב רפואי
  • הערכת מצב הרוח
  • הערכת הטיפול התרופתי
  • הערכת תפקוד יומיומי
  • הערכה קוגנטיבית (זכרון, חשיבה)
  • סקירת סביבת המגורים והמלצות להתאמה
  • טיפול בכאב
 

מהו תפקידו של הרופא הגריאטר?

כיום, אנשים בגיל המבוגר ( המוגדר רשמית כגיל 65 ומעלה) לרוב חיים באורח חיים בריא, פעיל, מוקפים בבני משפחה וחברים ועסוקים בפעילויות פנאי.

קיימת חשיבות רבה לשמור על אורח חיים בריא בגיל זה , למנוע מחלות ולטפל בבעיות רפואיות כאשר יש צורך בכך.

 

בשל תהליכי ההזדקנות הטבעיים, הרזרבות של האדם המבוגר יורדות, כך, אדם אשר היה פעיל עד לאחרונה ותפקד היטב בחיי היומיום עלול למצוא את עצמו במצב תפקודי ירוד אפילו לאחר מחלה קצרה ( כגון זיהום של דרכי הנשימה או השתן).

 

תפקידו של הרופא הגריאטר לזהות מוקדם ככל האפשר מצבים הפיכים ולהמליץ על התערבויות אשר יכולות לשמר תפקוד.

 

הרופא הגריאטר מבצע ייעוץ גריאטרי על ידי איסוף הנתונים הקשורים למצבו הרפואי, התפקודי, הנפשי, החברתי- משפחתי כמו כן עובר על הטיפול התרופתי הניתן למטופל ובוחן אילו תרופות יש להפסיק ואילו תרופות כדאי להוסיף.

 

לעיתים נדרשת הערכה של רופא גריאטר על מנת למצות זכויות סוציאליות כגון קבלת שעות טיפול מביטוח לאומי במסגרת חוק סיעוד , לצורך קבלת אישור העסקה לעובד זר , מיצוי זכויות מול ועדת התביעות לניצולי שואה ונפגעי פעולות הנאצים ( וגורמים נוספים המטפלים באוכלוסיה זו).

bottom of page